‘Business Port Scheveningen, het netwerk dat Scheveningse ondernemers bij elkaar brengt en vertegenwoordigt.'

Business Port Scheveningen

Wij zijn Business Port Scheveningen. Een samenwerking tussen gedreven ondernemers uit Scheveningen. We werken vanuit de overtuiging dat we samen meer weten en meer gedaan krijgen en dat co-creatie ons verder helpt.

Net als de zee, het strand en de wind, zijn we continue in beweging. We zetten ons in voor nieuwe uitdagingen, iedere dag. Dat doen we door kansen te creëren en te benutten, te denken in mogelijkheden en elkaar de bal toe te spelen. We durven tegen de stroom in te zwemmen. Niet voor,- maar aan de wind, niet lay back maar sportief, niet zoet maar zout.

Meer weten?

"Een ondernemers netwerk in Scheveningen dat zich inzet voor ons!"

Viola Welling
What Else Matters

Bijeenkomsten

Ondernemers in Scheveningen kunnen lid worden van Business Port Scheveningen. Uiteraard kunnen ondernemers die Scheveningen een warm hart toe dragen zich ook aansluiten.
Kennis maken? Kom naar onze bijeenkomst.

Agenda